ÜYELİK BAŞVURU ŞARTLARI

Sendikaya üyelik Sendikalar Kanunu ile düzenlenmiştir.

İşveren tanımına uyan ve sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler USTİS’e üye olabilir. Bir işletme; tüzel kişi ise yöneticilerinin karar alıp bu kararı şirket karar defterine yazması ve kopyasını sendikaya ulaştırması, gerçek kişi ise yetkili kişinin sendikaya üye olma isteğini yazılı olarak sendika merkezine iletmesi ve Sendika Yönetim Kurulunun üyelik talebini kabulü ile üyelik kazanmış olur.

Sendikalar Kanununa göre Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz. İşçi veya işverenler aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olamaz. İşverenlerin bu hükme aykırı şekilde birden çok sendikaya üye olmaları hâlinde sonraki üyelikler geçersizdir.

Sendika kayıtları için USTİS’e üye olmak isteyenlerin sendikadan temin edilecek üye kayıt formunu doldurması ve üyelik formu ile birlikte, şirketi sendikanın yetkili organlarında temsil edecek kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet vesikalık fotoğrafı ve imza sirküleri fotokopisinin de sendikaya ulaştırması gerekmektedir.

Paylaş